RSS

بایگانی برچسب‌ها: سعید لیلاز

گفتار خواندنی سعید لیلاز درباره ی بحران یونان و …

دیپلماسی ایرانی: بحرانی که اخیرا در حوزه یورو ایجاد شده است، بحرانی برای نظام سرمایه داری نیست. اتفاقا نظام سرمایه داری آنچنان که واضعین برجسته و اولیه آن همچون آدام اسمیت، میلتون فریدمن و فرد فریدریش فون‌هایک می‌گویند نظامی‌ است که اگر حرفهای آنها به درستی و کاملا رعایت شود و امکان عملی شدن آن وجود داشته باشد، هرگز اجازه نمی‌دهد که چنین بحران به وجود آید. به عبارت دیگر بحران پدید آمده ناشی از عمل نکردن به توصیه‌های نظریه پردازان نظام سرمایه داری است. بنابراین این مهم است که توجه کنیم که بحران پدید آمده، بحرانی برای نظام سرمایه داری نیست. بلکه این وضعیت بحرانی برای دولت‌ها و دخالت آنها در اقتصاد است.
****
تتمه اش را این جا+ بخوانید
 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 9 نوامبر 2011 در نقل از دیگران, نگاه اقتصادی

 

برچسب‌ها:

مصاحبه خواندنی "سعید لیلاز" با "نسیم بیداری" آبان 90.

بر هر اهل فکر و دغدغه ای باد که این مصاحبه را بخواند!

من که این شماره ی «نسیم بیداری» را خریدم به هوای همین مصاحبه.

نهایتا، صبر می کنم یک چند روز دیگر بگذرد، بعدش بخش هایی از آن را ذیل همین یادداشت خواهم آورد. (که هم شما استفاده کنید و هم روی فروش مجله تاثیر منفی نگذارد)

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 6 نوامبر 2011 در معرفی, نقل از دیگران, نگاه اقتصادی

 

برچسب‌ها: